Betere voorbereiding op extreme neerslag

22-10-2019    10:02   |    AgriHolland

STOWA heeft een nieuwe set statistiekproducten gepresenteerd voor het bepalen van extreme neerslaghoeveelheden. Voor de nieuwe set statistiekproducten voor het bepalen van extreme neerslaghoeveelheden hebben het KNMI en HKV alle statistische kennis over extreme neerslag geactualiseerd, aangevuld en verwerkt in een aantal belangrijke neerslagproducten.

Waterbeheerders, provincies, gemeentes en andere partijen kunnen met deze producten overal in Nederland zien hoe groot de kans is op extreme neerslaghoeveelheden, en wat die hoeveelheden zijn. Daarmee kunnen ze berekenen hoe gevoelig een specifieke plaats of gebied is voor wateroverlast.

Ook kunnen ze de effecten analyseren van maatregelen om dit tegen te gaan. Bovendien kunnen ze doorrekenen in hoeverre watersystemen ook in de toekomst bij uiteenlopende klimaatscenario’s bestendig zijn tegen extreme neerslag. Hiermee is een goede basis gelegd voor het uitvoeren van stresstesten voor wateroverlast.

Een uitgebreid overzicht van alle opgeleverde producten staat in de brochure ‘Een compleet en actueel beeld van extreme neerslag’ die STOWA heeft uitgegeven.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Instagram: Oppotten maar!

Ed Schalke laat vol trots op Instagram weten dat het bedrijf bij SV.CO in De Lier een nieuwe Javo plus...

Instagram: Zelfverzekerd

Wat maakt dat Manta More de 'Next Gen(eration)' phalaenopsis is? De lip van de Manta More is groter, waardoor...