Blog: Technische student moet weten dat er iets te halen valt

19-07-2021    10:21   |    Mike Poodt

Een weblog van Mike Poodt, Business Consultant Digital Crop Technology bij groenteveredelingsbedrijf Rijk Zwaan. Mike schrijft deze weblog exclusief voor Goedemorgen.

Hoeveel studenten van TU Delft gaan spontaan in het Westland op zoek naar carrièrekansen in de tuinbouw? Ik durf te stellen dat dat aantal nu per jaar nog niet meer dan een handje vol is. Terwijl campus en moderne kassencomplexen pal naast elkaar liggen, zijn we niet de eerste sector waar technisch opgeleiden aan denken. Dat willen we veranderen. Dat móeten we veranderen.

In Wageningen staan we inmiddels wel op het netvlies. Maar technisch talent van opleidingen zonder directe link met de agrarische sector komt niet vanzelf aanwaaien. En dat hebben we óók nodig. Willen we dat binden, dan moeten we ons inspannen. Dat geldt niet alleen voor Rijk Zwaan, maar voor de hele sector. Als wij die moeite niet nemen, dan kan het wel eens lastig worden om de positie als voorloper te behouden die de Nederlandse tuinbouw nu heeft in de wereld.

Rijk Zwaan hield afgelopen jaar een tweede ronde TechnoHouse, een festival voor studenten en professionals met een technische achtergrond. Deze keer drie online sessies. Voordeel daarvan was dat er nu vanuit de hele wereld mensen aansloten. Bij de laatste sessie, in mei, waren het er een kleine tweehonderd aanmeldingen, grotendeels met een technische achtergrond.

Wat we willen is Rijk Zwaan en de tuinbouw profileren als een plek met veel vette technologische innovatie. Technologie op hoog niveau. We willen dat een technische student zich realiseert dat er iets te halen valt in de tuinbouw. Of het nou gaat om het ontwikkelen van een robot, voorspellingen door data-analyse, of een burg slaan tussen technologie en de bedrijfsprocessen. Bij de eerste editie op onze locatie in De Lier zaten er van elke technische universiteit studenten en professoren in de zaal. Bij de online editie ook, maar waren de deelnemers nog veel diverser. Er waren veel mensen bij voor wie de tuinbouw blanco terrein was. Naast mensen uit Europa, ook uit Azië, Latijns-Amerika, Australië.

Dat had te maken met de aankondiging van dit evenement via social media, het programma en de insteek die we kozen. De onderwerpen liepen van digital twins, over simulatiemodellen van planten, tot digitale dienstverlening en data gestuurd telen. We belichtten elk onderwerp vanuit drie invalshoeken: de wetenschap, de toeleverende industrie en toepassing bij Rijk Zwaan. Daarnaast nodigden we studenten en professionals uit een technologisch concept te pitchen. Dit heeft voor één van hen direct geleid tot een klant uit de tuinbouw waarvoor het product ingezet gaat worden.

We merken dat het organiseren van zo’n evenement deuren heeft geopend. We hebben nieuwe toegangen gecreëerd naar technologische hubs. Onze connecties in LinkedIn zijn diverser geworden. En uit elke sessie kwamen een stuk of tien mensen met interesse in werk bij Rijk Zwaan.

Zo’n evenement is pure branding, van Rijk Zwaan, maar ook van de hele tuinbouwsector, als plek waar op technologiegebied echt iets te beleven valt. De tuinbouw heeft een fantastisch verhaal. Dat zullen we actief onder de aandacht moeten brengen bij technische talenten. Op een manier die hen aanspreekt en intrigeert om nader kennis te maken met de sector. Doen we dat niet, dan verliezen we het van sectoren waar techniekstudenten wél aan denken, de chipindustrieën van deze wereld, en dan verliest Nederland terrein op technologiereuzen als India en China. Doen we het wel, dan valt er echt nog veel te bereiken. Dat hebben we gemerkt met TechnoHouse.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Morgen op PTR: Nufarm

Tjeerd Peeters, technisch adviseur tuinbouw bij Nufarm, is morgenochtend te gast op Paprika Tasty Radio....