Circulaire tuinbouw rode draad in Tuinbouwakkoord

14-03-2019    08:46   |    Goedemorgen

Het Tuinbouwakkoord dat vanmiddag getekend wordt, richt zich op zeven tuinbouwdossiers waarin doorbraken zijn te realiseren. Het in praktijk brengen van circulaire tuinbouw is daarin de rode draad.

Minister Schouten, overheden en bedrijfsleven tekenen donderdagmiddag het Tuinbouwakkoord waarin de ambities uit de Nationale Tuinbouwagenda 2019-2030 zijn verwoord. Het akkoord richt zich op zeven prioriteiten: energie, ruimtelijke inrichting, vers-logistiek, gezonde planten/gezonde mensen, innovatie, arbeidsmarkt en onderwijs, en internationalisering. Op het punt van energie schrijft het akkoord versneld te willen naar een klimaatneutrale tuinbouw en wat betreft vers-logistiek is de ambitie om een snel en optimaal benut versnetwerk uit te breiden en markttoegang te behouden en uit te bouwen. Over innovatie zegt het akkoord: internationaal leidend blijven in kennisontwikkeling en kennistoepassing.

GreenBoard
Het nieuw te vormen GreenBoard is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Nationale tuinbouwagenda 2019-2030. Dit strategische tuinbouwplatform wordt gevormd door de Greenports, Tuinbouw NL en de kennisinstellingen. Ook wordt er samengewerkt met de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.
‘Transitietafels’ en ‘aanjaagteams’ vanuit het bedrijfsleven, de brancheorganisaties, de kennisinstellingen en overheden moeten ervoor zorgen dat prioriteiten worden vertaald naar concrete acties. Van de transitietafels wordt ‘binnen afzienbare tijd na ondertekening’ een uitgewerkt actieplan verwacht, compleet met een budgetplan.
Met het ministerie wordt een jaarlijks algemeen voortgangsoverleg gepland.

Toekomst
Het algemene doel van de Nationale Tuinbouwagenda 2019-2030, die ten grondslag ligt aan het akkoord, is om de toekomst van de Nederlandse tuinbouwsector veilig te stellen. Door gezamenlijk de knelpunten op te lossen, wil de tuinbouw doorbraken en versnellingen realiseren om eerder tot een circulaire tuinbouw te komen.
‘Alle ondertekenaars zetten zich ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheden in om de uitvoering van de Nationale tuinbouwagenda 2019-2030 tot succes te brengen', staat in de slotbepaling te lezen. 


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Nieuwbouw Bud Holland in De Lier

20 maart jl. zijn op het kantoor van Triple Group te Maasdijk, door HOCP vof en Bud Holland B.V., de definitieve handtekeningen geplaatst...

Tuinen Bij... Koop Gerbera

Weer een nieuwe aflevering Tuinen Bij. Deze keer waren we bij Koop Gerbera en vroegen hoe het liep in het bedrijf.