Cyberveiligheid: zes stappen naar veilig databeheer

22-10-2019    09:54   |    Glastuinbouw Nederland

Het is vaak onduidelijk wat de financiële én maatschappelijke gevolgen van digitale aanvallen en spionage zijn. Deze onduidelijkheid wordt veroorzaakt doordat organisaties: 1) niet iedere aanval opmerken; 2) niet iedere aanval publiek bekend willen maken; en 3) niet altijd kunnen inschatten wat de gevolgen zijn van een aanval op de lange termijn. Bedrijven en overheid hebben daardoor een onvolledig beeld van de kosten en baten van investeringen in cyberveiligheid.

Het investeringsniveau kan dan te hoog of te laag zijn. Dit staat in de Risicorapportage cyberveiligheid economie 2019 die het Centraal Planbureau (CPB) publiceerde.


Hoe maken ondernemers in de glastuinbouw hun bedrijf veilig? VNO-NCW heeft hiervoor zes stappen opgesteld, waarbij onder andere een veiligheidstraining en een cyberrisicoanalyse aan de orde komen. Glastuinbouw Nederland adviseert telers dit de komende tijd te onderzoeken voor hun eigen bedrijf. De cyberveiligheid van bedrijven is ook in de glastuinbouw een belangrijk aandachtspunt.

Bekijk hier wat de zes stappen zijn


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws