Financiële bijdrage voor projecten emissiebeperking

18-11-2019    10:12   |    Glastuinbouw Waterproof

Om het lozen van water vanuit de tuinbouw te verminderen, helpen de waterschappen de sector met financiële bijdragen aan projecten. Dit doen zij vanuit een gezamenlijk fonds ‘Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw’. Telers die een projectidee hebben, kunnen dat voor 1 december indienen bij de beoordelingscommissie. Dan komen ze in aanmerking voor financiële ondersteuning voor dat project.

Projecten kunnen binnen het ‘Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw’ in ieder geval worden uitgevoerd tot en met 2022, aanvragen kunnen ook nog in 2020 worden ingediend. De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) beheert het fonds namens de waterschappen. Aanmelden kan door een alleen een idee in te dienen, of direct het complete projectidee inclusief begroting. De beoordelingscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de waterschappen. Die beoordelen of projecten in aanmerking komen voor een financiële bijdrage en hoe hoog die is.

Voorwaarden
De projecten moeten bijdragen aan het verminderen van de emissies van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen vanuit glastuinbouwbedrijven. Groepen telers die concreet aan de slag gaan met dit onderwerp hebben voorrang. Daarbij gaat het om het implementeren van nieuwe maatregelen in de praktijk en de verdere verspreiding van de opgedane kennis. Uiteraard is er ook ruimte voor andere projecten die kennis opleveren over emissiebeperking vanuit de glastuinbouw.
Tot nu toe zijn vanuit dit fonds al diverse projecten financieel ondersteund. Hiermee is veel kennis ontstaan over manieren om de emissies vanuit de glastuinbouw terug te dringen.

Meedoen?
De beoordelingscommissie ontvangt projectvoorstellen graag voor 1 december, om in aanmerking te kunnen komen voor een financiële ondersteuning vanuit het fonds. Voor de eerste ronde in 2020 moet het projectvoorstel eind maart in bezit zijn van de commissie. Kijk hier voor meer informatie, de voorwaarden en het aanvraagformulier, of neem contact op met Margreet Schoenmakers, e-mail schoenmakers@spam-protectstowa.nl tel 06-199 435 28.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws