'Geen relatie tussen Parkinson en gewasbescherming'

20-09-2019    10:40   |    Goedemorgen

Nefyto, de brancheorganisatie voor producenten van beschermingsmiddelen, heeft gereageerd op een uitzending van Zembla waarin de ziekte van Parkinson wordt gerelateerd aan het gebruik van middelen in de land- en tuinbouw. Volgens Nefyto is er geen enkel verband bekend. De organisatie verwijst hierbij naar wetenschappelijke studies.

"De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen. Een duidelijke oorzaak is nog niet gevonden. Waarschijnlijk zijn er meerdere oorzaken die samen verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van de ziekte. Bekend is dat een groot deel van de problemen veroorzaakt wordt door een tekort aan de chemische stof dopamine in de hersenen, als gevolg van het afsterven van de hersencellen die de dopamine produceren. Waarom die cellen afsterven is nog niet precies bekend. Elementen die hierbij mogelijk een rol kunnen spelen zijn onder andere: achteruitgang van de werking van de hersenen met toenemende leeftijd, een stoornis in de eiwitstofwisseling en omgevingsfactoren zoals aanraking met giftige stoffen."

Nefyto benadrukt dat gewasbeschermingsmiddel alleen worden gebruikt wanneer door onafhankelijke beoordelingsinstanties is vastgesteld dat het middel veilig kan worden gebruikt. Bij geen enkele andere chemische stof is de toetsingsprocedure zo streng als bij een gewasbeschermingsmiddel. "Veilige en verantwoorde gewasbeschermingsmiddelen zijn voor de bij Nefyto aangesloten bedrijven het uitgangspunt. Daarom spannen zij zich in om de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen steeds te verbeteren en mogelijke risico’s voor mens, dier en milieu verder te verlagen. Nieuwe actieve stoffen, verbeterde toepassingen, verbeterde technieken en digitalisering helpen daarbij."

De bij Nefyto aangesloten bedrijven doen standaard én als onderdeel van de toelatingsprocedure van gewasbeschermingsmiddelen neurotoxicologische studies. De resultaten van deze studies worden in het kader van de toelatingsprocedure gedeeld met en beoordeeld door EFSA en het Ctgb. Overigens kunnen de uitkomsten ook aanleiding zijn de ontwikkeling van een actieve stof te stoppen en de procedure voor de toelating niet te starten, geeft Nefyto aan.

"De toelatingsbeoordeling van stoffen en gewasbeschermingsmiddelen vindt plaats op basis van vast voorgeschreven onderzoeken en daarbij behorende protocollen. Deze protocollen moeten zodanig zijn dat de uitkomsten van de studies betrouwbaar zijn en dat de studies bij herhaling onder dezelfde omstandigheden, dezelfde uitkomsten geven. De Nefyto-leden zijn beschikbaar om hun kennis en expertise voor de ontwikkeling van deze protocollen in te brengen."


Reacties (1)

Roelof at 21.09.2019

"geen enkel verband bekend" Dus het zou wel kunnen, maar er is geen onderzoek gedaan. De belangen zijn te groot en lobbies zijn nog te machtig. Er gaat natuurlijk ook veel geld om in de gewasbeschermings(gifstoffen)industrie. En die paar arme boertjes met Alzheimer zijn zo weg.

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Instagram: Horti workout

Afgelopen week in de BoereGoed Buurtkas: een echte, ongeëvenaarde evening workout met Kim Helderman and...