Groei economie valt terug

18-11-2019    10:58   |    AD

De economische groei valt in de volgende kabinetsperiode terug naar 1,1 procent per jaar. De koopkracht groeit tussen 2022 en 2025 helemaal niet, zo verwacht het Centraal Planbureau. Dat komt vooral door de vergrijzing.

De vergrijzing zet nu echt door, stelt het CPB vooruitblikkend in zijn zogeheten Middellangetermijnverkenning. Het is voor het eerst dat de bevolking in de leeftijdscategorie van 15 tot 74 jaar afneemt. Doordat het aantal ouderen stijgt, zullen ook de zorgkosten stijgen. Dat kost groei en koopkracht, geeft het CBP aan.

Het Rijk hield de afgelopen jaren geld over, maar daar komt naar verwachting van de rekenmeesters een eind aan. Aan het eind van deze kabinetsperiode ontstaat weer een tekort op de begroting en dat houdt de komende jaren aan, luidt de boodschap van het CPB.  ,,De overheidsbegroting slaat vooral om door stijging van de collectieve zorguitgaven tussen 2018-2021 en 2022-2025, bij een lichte daling van de collectieve lasten. Lagere rentelasten dempen de omslag", zo schrijft het CPB.

In de berekeningen is het pensioenakkoord verwerkt. Omdat de zeer lage rente de dekkingsgraden onder druk zet en pensioenfondsen niet langdurig in onderdekking mogen verkeren, wordt een nominale korting voorzien voor een grote groep gepensioneerden. De kortingen van onder andere PME, PMT, ABP en PFZW bedragen gemiddeld ongeveer 2,5 procent per jaar gedurende de jaren 2021-2023.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws