Innovatieve bedrijven gezocht

09-01-2017    09:17   |    NWP

Voor ruim 4000 glastuinbouwbedrijven in Nederland wordt per 1 januari 2018 zuivering verplicht gesteld voor het drainwater bij substraatteelt, drainagewater bij grondgebonden teelt en filterspoelwater. Hoewel de glastuinbouwsector en overheid al wel publiciteit hebben besteed aan deze komende verplichting zijn er op dit moment nog maar enkele technologieleveranciers die een goedgekeurd systeem beschikbaar hebben.

TNO, NWP en LTO roepen bedrijven op deel te nemen aan een Technologie Cluster over dit onderwerp. Middels dit Technologie Cluster kunnen MKB bedrijven gebruik maken van kennis van TNO en vindt financiële ondersteuning plaats.

Hoewel hier een gat in de markt lijkt te liggen voor leveranciers van watertechnologie, is het ontwerpen en leveren van geschikte zuiveringsinstallaties voor de glastuinbouw nog niet zo eenvoudig. De glastuinbouw heeft specifieke eisen en randvoorwaarden, lage marges en ook de bedrijfsvoering van een installatie moet passen in een kwekersbedrijf. Daarnaast is er een certificeringsplicht voor de installaties. Er is daarom een zorg in de sector of er op 1 januari 2018 wel voldoende systemen en installaties beschikbaar zijn om aan de komende verplichting te voldoen. Ook in andere Europese landen komen steeds meer vergelijkbare eisen en randvoorwaarden aan de watersystemen van tuinbouwbedrijven op het gebied van efficiëntie en behandeling.

TNO, beschikt over een brede kennis van de sector zowel wat betreft de specifieke eisen en randvoorwaarden van de sector, de wetgeving en ook met betrekking tot de inzetbaarheid van watertechnologie in de sector. Zij willen dit samen met NWP en LTO graag beschikbaar stellen aan de technologieleveranciers. We zoeken daarom bedrijven die actief zijn in de watertechnologie en denken een markt te vinden in de glastuinbouw met hun kennis en producten. Geboden wordt kennisoverdracht over de branche-specifieke aspecten rondom het watermanagement in de glastuinbouw, eerder uitgevoerd onderzoek en de huidige state of the art. Daarnaast wordt de kennis over de producten van de bedrijven verspreid naar de sector via bijeenkomsten en het Europese Fertinnowa Netwerk waarin TNO, LTO en NWP deelnemen. Specifieke onderwerpen kunnen bijvoorbeeld de huidige certificeringsplicht zijn voor de Nederlandse glastuinbouwbedrijven en het EU programma voor Milieutechnologieverificatie (ETV).

Per deelnemend bedrijf wordt een investering gevraagd van 2000 euro. Het project zal starten als er minstens vijf bedrijven zich hebben aangemeld. Vanuit interne middelen via het ministerie van EZ wordt het bedrag van 10.000 aangevuld tot 50.000 zodat er een aanzienlijk budget beschikbaar is voor deze kennisoverdracht, waarvan alle deelnemende bedrijven kunnen profiteren. U helpt zelf mee tot de invulling te komen van het project.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter Prins (p.prins@spam-protectnwp.nl) of Wilfred Appelman (TNO) (+31 (0)88 866 20 03 / wilfred.appelman@spam-protecttno.nl). 


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws