Nieuwe PerfoTec LinerBag zorgt voor langere versheid

24-04-2020    10:44   |    Goedemorgen

De Coronacrisis heeft grote gevolgen voor de logistiek. Er is minder luchtvracht beschikbaar. Het Europese wegtransport wordt aan de grenzen strenger gecontroleerd, wat leidt tot langere wachttijden. Daarnaast zijn traditionele markten moeilijker te bedienen, dus wordt gezocht naar alternatieven, die vaak verder weg liggen. Voorraden en prijzen op hetzelfde niveau houden in de sterk fluctuerende vraag en aanbod van vandaag is complexer geworden en kwaliteitsclaims tegengaan is een enorme uitdaging. PerfoTec biedt de oplossing voor houdbaarheidsverlenging van versproducten in bulkverpakkingen tijdens transport en opslag, de revolutionaire, nieuwe PerfoTec LinerBag.

Temperatuur
De opslag- en transporttemperatuur zijn belangrijk. De temperatuur waarbij alle processen, inclusief rijping en veroudering, worden vertraagd zonder beschadiging van structuur, smaak en geur, is bekend voor alle producten. Hoe lager de temperatuur, hoe langzamer alle genoemde processen verlopen. (LTB)

Linerbags (bewaarzakken)
Verpakken in bewaarzakken, de zogenaamde linerbags, helpt de houdbaarheid te verlengen doordat de producten minder snel uitdrogen. Hierdoor blijft de structuur van het product langer behouden.

Als deze linerbags hermetisch afgesloten zijn, veranderen de gaswaarden, 21% zuurstof (O₂) en 0% koolstofdioxide (CO₂). Dit komt omdat alle versproducten ademen, waarbij ze O₂ gebruiken en CO₂ produceren. Een verlaagd percentage O₂ vertraagt het verouderingsproces aanzienlijk, maar wanneer alle O₂ in de zak is gebruikt en dus is omgezet in CO₂, wordt het product anaeroob. Zonder zuurstof veranderen alle chemische processen en is het product niet langer consumeerbaar.

MAP linerbags
Een verlaging van het O₂ gehalte realiseren, zonder het product anaeroob te laten worden, wordt beheerd door Modified Atmosphere Packaging (MAP) technologie. Met enkele microscopische gaatjes in de linerbag kan het O₂ gehalte worden verlaagd tot een gewenst, stabiel niveau. Bij dit O₂ percentage worden de verouderingsprocessen maximaal verlaagd, zonder bederf door verzuring en zonder een te hoog CO₂ percentage.

Een ernstig probleem bij gebruik van traditionele MAP linerbags is vocht. Wanneer producten ademen, wordt ook water geproduceerd. Deze waterdamp hoopt zich op als druppels op de linerbag en op het product. Dit is een ideale broedplaats voor schimmels en bacteriën.

PerfoTec LinerBag
Om de vorming van waterdruppels te voorkomen, is de PerfoTec LinerBag (MAP-technologie) gemaakt van een materiaal met een hoge waterdampdoorlaatbaarheid. Dit zorgt ervoor dat, zonder dat het product uitdroogt, de waterdamp door de PerfoTec LinerBag wordt afgegeven. Hierdoor blijft het product droog en hebben schimmels en bacteriën aanzienlijk minder kans op ontwikkeling.

Een ander bijzonder kenmerk van de PerfoTec LinerBag is de hoge CO₂ doorlaatbaarheid. Dankzij deze eigenschap kan er gestuurd worden op zeer lage O₂ niveaus, wat zorgt voor extra vertraging van de processen, zonder het product anaeroob te laten gaan of CO₂ schade te veroorzaken. Het resultaat is een extra vertraging van de verouderingsprocessen en een langere houdbaarheid.

Testen laten zover zien dat de combinatie van een gezond versproduct, bij de optimale bewaartemperatuur en een productspecifieke PerfoTec LinerBag, ervoor zorgt dat de producten significant langer vers blijven. Dit zorgt voor vermindering van voedselverspilling en verruiming van de afzetmarkten.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws