Kansen voor warmtenet in Zuidplaspolder

13-01-2022    10:20   |    Greenport West-Holland

De Zuidplaspolder is een van de grootste tuinbouwclusters in Oostland. Het is bovendien een cluster waar nog ruimte is voor uitbreiding. In Zuidplaspolder lopen al langere tijd initiatieven voor een warmtenet gevoed vanuit meerdere biomassaketels. Maar omdat de vergunningen voor de biomassaketels stagneren is het warmtenet tot op heden niet gerealiseerd.

Een alternatief met aardwarmte lijkt ook niet haalbaar omdat de ondergrond van Zuidplaspolder minder geschikt is. De warmtecoöperatie onderzoekt daarom nu samen met WSO, de gemeenten Zuidplas en Waddinxveen, AgroEnergy en Glastuinbouw Nederland de mogelijkheid om aan te sluiten op de warmtehub aan het einde van de 3B-hoekleiding in Bleiswijk.

Een nieuwe ontwikkeling is dat de gemeenten Zuidplas en Waddinxveen nu ook willen onderzoeken of de woonkernen Moerkapelle, Zevenhuizen, Waddinxveen aan kunnen sluiten op het warmtenet in Zuidplaspolder. Het gaat dan om warmtelevering aan woonwijken die geschikt zijn voor collectieve warmtenetten alsmede bedrijventerreinen die tegen de Zuidplaspolder aanliggen.

Alle partijen werken daarvoor nu gezamenlijk een business case uit. Daarin zit vrijwel zeker een flinke onrendabele top. Daarvoor hopen we dan dekking te kunnen vinden in nieuwe regelingen die verwacht worden onder de nieuwe regering Rutte IV. Als we daarin slagen en ook de financiering rond krijgen hebben we ook met dit project een grote stap gezet in het verder verduurzamen van de warmtevraag in Oostland.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Kleurrijke portretten...

In december verscheen een speciale uitgave van KAS Magazine waarin medewerkers uit de tuinbouw vertellen over...