Nieuwe tarieven Naktuinbouw voor bloemisterijsector

22-10-2019    10:20   |    AgriHolland

Het nieuwe tarievenstelsel van Naktuinbouw voor de keuringen in de bloemisterijsector wordt eenvoudiger en rechtvaardiger.

Op verzoek van de sectorraad Bloemisterijgewassen onderzocht de keuringsdienst of de tariefstructuur voor keuringen in de bloemisterijsector vereenvoudigd kon worden. Na onderzoek in het bedrijfsleven blijkt dat de omvangtarieven kunnen worden vervangen voor omzettarieven. In het najaar van 2019 bespreekt de sectorraad het definitieve voorstel. Na goedkeuring publiceert Naktuinbouw de nieuwe tarieven in december op de website. Deze worden vanaf 1 januari 2020 van kracht.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Instagram: Oppotten maar!

Ed Schalke laat vol trots op Instagram weten dat het bedrijf bij SV.CO in De Lier een nieuwe Javo plus...

Instagram: Zelfverzekerd

Wat maakt dat Manta More de 'Next Gen(eration)' phalaenopsis is? De lip van de Manta More is groter, waardoor...