Nieuwe themahouder Klimaat & Energie bij LTO

26-04-2019    09:08   |    Goedemorgen

Ton van Schie is 23 april gestart als themahouder Klimaat en Energie voor LTO Noord West-Nederland. Het energiebeleid in West-Nederland vraagt om meer inzet en afstemming. Van Schie vervult als themahouder een belangrijke en verbindende rol voor de agrarische belangenbehartiging op het thema Klimaat en Energie.

“Als themahouder wil ik ervoor zorgen dat er met wat boerenverstand een flink stuk realisme in de discussie terugkomt. Beter voor de toekomst, beter voor Nederland en een kans voor de agrarische sector." Zelf is Van Schie naast zijn nieuwe rol als themahouder Klimaat en Energie, voorzitter van de afdeling Haarlemmermeer en heeft hij een snijheesterkwekerij. “De agrarische sector kan onmogelijk alle problemen oplossen, maar kan wel een duurzame en constructieve oplossing bieden voor een deel van het energievraagstuk.”

Dossier Klimaat & Energie vraagt om aandacht
Het dossier Klimaat & Energie vraagt in West-Nederland (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) om meer inzet door LTO Noord. De sector doet al veel, maar er kan en moet meer. Het aantrekken van een themahouder met dit thema als specifiek aandachtsgebied is onderdeel van het versterken van deze inzet. Ton van Schie levert daarmee een belangrijke bijdrage binnen het opgestelde Westelijke Programma Klimaat en Energie. In dit programma wordt gewerkt aan verschillende thema’s op projectmatig en beleidsmatig niveau.

Programma Klimaat & Energie
Thema’s binnen het programma zijn energiebesparing, opwekking van duurzame energie en het vergroten van de netcapaciteit in de gebieden. Maar er wordt ook gewerkt aan het terugdringen van broeikasgasemissie of opslag van koolstof in de bodem. Maatschappelijke vraagstukken die kansen bieden en vragen om een zorgvuldige aanpak, gebaseerd op gedegen onderzoek en praktische pilots.

Uitdaging voor de sector
Een belangrijke uitdaging voor onze land- en tuinbouwbedrijven in Nederland de komende jaren zal de inzet van de Regionale Energie Strategieën (RES) zijn. Binnen deze strategieën worden plannen gemaakt om grootschalige opwek van duurzame energie mogelijk te maken. Daarmee proberen verschillende gebiedspartners de potentie en ruimte in het landelijke gebied te benutten.Rona Uitentuis, provinciaal voorzitter Noord-Holland: “Aan de klimaattafel is bepaald dat regio's afzonderlijk aan hun energiedoelen moeten voldoen. Voor het benutten van lokale kennis is dit goed, maar afstemming is hierbij van groot belang. De themahouder kan daarin een verbindende rol vervullen.”


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws