Reactie op inspraak omgevingsverordening

24-11-2021    10:13   |    Goedemorgen

De nota van inspraak van de ontwerp omgevingsverordening van de Provincie Noord-Brabant is op vrijdag 19 november verschenen. Daarin heeft de provincie gereageerd op de inspraak zoals die door ZLTO in samenspraak met onder andere Glastuinbouw Nederland in mei is gedaan op de ontwerp omgevingsverordening.

Er is een aantal wijzigingen doorgevoerd naar aanleiding van de ingestuurde zienswijzen.

In de ontwerp omgevingsverordening zat een bouw-sloopregeling. Bij de uitbreiding van gebouwen en kassen in het buitengebied zou er gecompenseerd moeten worden met een sloop van een gebouw elders in het buitengebied. Deze algemene regeling is geschrapt.

Voor solitaire glastuinbouwlocaties en teeltondersteunende kassen komt er in plaats van de voorgenomen bouw-sloopregeling een glas-voor-glas-regeling. Solitaire glastuinbouwbedrijven in aanduiding ‘Landelijk gebied’ mogen boven 3 ha netto (bestaande maximum in omgevingsverordening) groeien als ze ergens anders een gelijke oppervlakte glas slopen voor de oppervlakte boven de 3 ha. Dezelfde regeling geldt voor teeltondersteunende kassen boven de 5.000 m2. Zij mogen maximaal groeien tot 1,5 ha, als er ergens anders wordt gesloopt.

Lees hier verder


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Floriway onthult logo

Floriway heeft haar logo gepresenteerd. Het is een logo dat symbool staat voor een mooie gezamenlijke...