Resolutie tegen octrooi planteigenschappen

20-09-2019    09:53   |    Goedemorgen

Het Europees Parlement heeft gisteren bijna unaniem een resolutie aangenomen die oproept om snel een einde te maken aan octrooien op eigenschappen die zijn ingebouwd in de plant door middel van natuurlijke processen zoals kruising en selectie.

Drie Nederlandse Europarlementariërs, te weten Jan Huitema (VVD), Annie Schreijer-Pierik (CDA) en Bert-Jan Ruissen (SGP), hebben een belangrijk aandeel gehad in de totstandkoming van deze resolutie. Niels Louwaars, directeur van Plantum, geeft aan zeer dankbaar te zijn voor de enorme inzet van deze Europarlementariërs om dit, voor veredelaars en ook de Nederlandse boeren en tuinders zo belangrijke onderwerp, krachtig op de agenda te zetten.

Het leek erop dat dit soort octrooien van de baan waren toen het Europees Octrooi Bureau (EOB) besloot om per 1 juli 2017 geen octrooi meer te verlenen op planten met eigenschappen die ‘het product zijn van wezenlijk biologische processen’. Echter, dit besluit werd juridisch aangevochten waardoor er nu grote onduidelijkheid heerst. De hoogste juridische instantie van het EOB, de Grote Kamer van Beroep, buigt zich er nu over. In deze procedure mogen partijen hun standpunt inbrengen. Door de aangenomen resolutie kan het Europees Parlement zo’n inbreng formuleren die de jarenlange inzet van Plantum ondersteunt.


Reacties (1)

Marcel at 20.09.2019

De politieke wil is duidelijk aanwezig. Probleem is dat dit juridisch een mijnenveld is.
Zoals aangegeven, niet het Europees Parlement, maar het Europees Octrooibureau gaat hierover. De Europese Commissie is geen lid van het Europees Octrooiverdrag en heeft dus geen directe zeggenschap. De Europese lidstaten kunnen het Europees Octrooiverdrag aanpassen, maar hebben tot nu toe nagelaten om dit te doen. De EC, diverse lidstaten en diverse plantveredelingsorganisaties hebben aangegeven voorstander te zijn van een nieuwe interpretatie van het Europees Octrooiverdrag. Het is de vraag of de Grote Kamer van Beroep wel het recht heeft om hier iets over te zeggen.
Het blijft daarom spannend.

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Instagram: Horti workout

Afgelopen week in de BoereGoed Buurtkas: een echte, ongeëvenaarde evening workout met Kim Helderman and...