Specialty crops dupe van wegvallen Fenomenal

19-10-2018    12:03   |    Goedemorgen

Ondanks de verdediging van de werkzame stof fenomen door Bayer, lukte het niet om Fenomenal te ‘renewen’. De CEMP-coördinatoren van LTO Glaskracht Nederland doen dan ook een indringend beroep aan toelatinghouders als in de portfolio stoffen zitten die ontwikkeld kunnen worden ten behoeve van deze specialty crops. Doel is om met hulp van gelden vanuit het Fonds Kleine Toepassingen de stoffen verder te ontwikkelen.

Met als gevolg dat alle toelatingen in Europa worden ingetrokken. Het middel wordt toegepast bij een groot aantal specialty crops als aardbei, andijvie, sla (bedekte teelt) en bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en vaste planten. De impact van het wegvallen van fenomenal is groot voor de genoemde specialty crops. 

Fenomenal is een schimmelbestrijdingsmiddel op basis van de werkzame stoffen fenamidone en fosetyl-aluminium. De toelating is onlangs komen te vervallen en het Ctgb heeft nu een aflever- en opgebruiktermijn vastgesteld.

Afhankelijk van de werkzame stof, dienen stoffen om de vijf, zeven of tien jaar Europees te worden herbeoordeeld, ookwel ‘renewen’ genoemd. Eisen aan de werkzame stoffen worden steeds strenger. Steeds meer dossiers van werkzame stoffen in Europa lopen uiterst moeizaam. Omdat er geen middelen beschikbaar waren om het knelpunt valse meeldauw in de bloemisterij, boomkwekerij en vaste plantenteelt te kunnen beheersen, kwam fenomenal in 2011 beschikbaar. Dit is gerealiseerd door inspanning van de CEMP-coördinatoren van LTO Glaskracht Nederland en de ZLTO, in samenwerking met Bayer.

Helaas dreigt er nu opnieuw een knelpunt. Dit heeft een grote impact op de gewasgroepen met nu al een fragiel pakket aan middelen. Bladgewassen als andijvie en sla, maar ook de aardbeienteelt en sierteelten worden hard geraakt.

In het teeltsysteem is er een noodzaak, om vanuit risico van resistentievorming, middelen met verschillende werkingsmechanismen te kunnen afwisselen. 

Er wordt door veredelaars flink veredeld om minder gevoelige en zelfs resistente rassen te verkrijgen voor genoemde schimmelziekten. Echter is het op dit moment in de teelten van aardbei, bladgewassen en siergewassen zonder de inzet van correctiemiddelen niet mogelijk een afdoende systeem van phytohtora of valse meeldauw te realiseren. En daarbij doen de CEMP-coördinatoren van LTO Glaskracht Nederland doen een indringend beroep aan toelatinghouders als in de portfolio stoffen zitten die ontwikkeld kunnen worden ten behoeve van de specialty crops.

 

 


Reacties (1)

Kees Luijkx at 13.04.2019

Beste,

Bestrijden van schimmels in (retour)water is bewezen effectief met de combinatie van ultrasoon geluid en 25% van de voorgeschreven dosering van een milieu vriendelijk middel.

Meer info Kees Luijkx 06 535 12 961

Reageer op dit bericht

Meer nieuws