Subsidie voor tweetal werknemersprojecten

03-05-2021    09:41   |    Glastuinbouw Nederland

De sectorcommissie glastuinbouw van Colland Arbeidsmarkt heeft twee door de ondernemerswerkgroep Arbeidsmarkt en Onderwijs van Glastuinbouw Nederland ingediende subsidieaanvragen goedgekeurd. Het gaat om de projecten: Masterplan Internationale Werknemers en Verbinden HBO- en WO-talent aan de Food en Flower industrie.

Masterplan Internationale Werknemers
De ambitie van de ondernemers binnen Glastuinbouw Nederland is dat de sector óók bij de Internationale Werknemers bekend staat als een goede en aantrekkelijke werkgever. Als werkgevers met een professioneel en sociaal personeelsbeleid, een eerlijke, veilige en gezonde werkomgeving en goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Het doel van dit masterplan is om glastuinbouwondernemers nog bewuster te maken van hun verantwoordelijkheden richting internationale werknemers. Glastuinbouw Nederland wil ondernemers stimuleren deze zorgplichten na te komen en dit - met de handvatten die zij hiervoor krijgen - uit te dragen naar de samenleving. Het gaat om een driejarige subsidieaanvraag, waarbij jaarlijks een projectplan wordt ingediend met een bijbehorende subsidie. Er is voor 2021 een subsidie toegekend van € 245.000.

Verbinden HBO- en WO-talent
De tweede aanvraag voor subsidie is een project dat HortiHeroes bij de Ondernemerswerkgroep Arbeidsmarkt en Onderwijs van Glastuinbouw Nederland onder de aandacht heeft gebracht. De ondernemersgroep beoordeelde de plannen en concludeerde dat het verbinden van HBO- en WO-talent aan de Food en Flower industrie goed past bij de speerpunten van de Human Capital Agenda van Glastuinbouw Nederland. Dit plan richt zich op hoger opgeleide talenten met expertise op commercieel, technisch of logistiek vlak, of met kennis op het gebied van R&D, HR, IT, projectmanagement, data science of productontwikkeling. De glastuinbouwsector moet niet alleen de nadruk leggen op verbinding met het ‘groene onderwijs’, maar nadrukkelijk ook met het ‘grijze onderwijs’. Dit project voorziet daar in. Voor dit project is € 10.000 subsidie aangevraagd en verkregen.

Formeel moet het bestuur van Colland Arbeidsmarkt de besluiten van de sectorcommissie nog bevestigen. Maar dit geeft een belangrijke zet in die richting, zo geven de beleidsspecialisten van Glastuinbouw Nederland, Jacqueline Kroon en Peter Loef, aan.

Toegekende subsidies
Deze toekenningen van subsidies bevestigen de toegevoegde waarde van Colland Arbeidsmarkt voor de glastuinbouw. Ze maken de goede besteding van de premie, die glastuinbouwbedrijven aan Colland Arbeidsmarkt betalen, zichtbaar. Eerder toegekende en gesteunde aanvragen door Glastuinbouw Nederland zijn onder andere Go Go Greenhouse, Glastuinbouw als Tussenjaar, Vlog uit de Kas, Hybride leren SOB Oostland, Kasgroeit, de Werkgeverslijn land en tuinbouw, Stigas, het Agrarisch Keurmerk Flexwonen en Gezond Beleid. Kijk voor meer informatie en achtergrond over de besteding van de Collandpremie het webinar terug, dat Glastuinbouw Nederland hierover organiseerde. Dat kan via deze link.  

Ondernemers, of HR-specialisten die zelf een idee hebben voor een nieuw project, kunnen dat melden bij de beleidsspecialisten Arbeid van Glastuinbouw Nederland.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws