Vragen en antwoorden Corona in relatie tot arbeid

17-03-2020    11:06   |    Glastuinbouw Nederland

Glastuinbouw Nederland maakt onderdeel uit van de Tasforce Arbeid van LTO Nederland. Het eerste overleg van het crisisteam heeft vanmorgen, maandag 16 maart, plaatsgehad. Er zal dagelijks overleg zijn. Afgesproken is dat land- en tuinbouwbreed wordt samengewerkt om vragen van ondernemers op te pakken en bedrijven van antwoorden te voorzien. Van daar uit worden ook contacten gelegd naar derden, zoals UWV, SZW en de uitzendkoepels ABU en NBBU.

Binnen het overlegteam is afgesproken dat ook de vragen worden weergegeven die nog in behandeling zijn maar waarvoor nog geen antwoord is gevonden. Voor nu betreft dit bijvoorbeeld de onderstaande vragen bij collegiale inleen. Deze vragen zijn aan SZW gesteld, maar ook aan de Inspectie SZW en aan Stigas.

Onderling uitwisselen
De nood is hoog. Ondernemers die elkaar inmiddels hebben gevonden en aan het zoeken zijn om mensen onderling uit te wisselen om tekorten aan mensen op te vangen, lopen tegen een aantal vragen aan die ze aan het crisisteam hebben voorgelegd:
- Hoe moet collegiale inleen juridisch tussen de twee werkgevers worden vastgelegd?
- Hoe moet dit arbeidsvoorwaardelijk worden onderbouwd (contracten e.d.)?
- Welk salarisgebouw kan en mag worden aangehouden? Is er een aanvulling mogelijk vanuit wet- en regelgeving?
- Hoe zit het met de aansprakelijkheid bij 1. bedrijfsongevallen of bij 2. Ziekte?

Inventariseren behoeften
Ook gaat de Tastforce Arbeid inventariseren waar behoeften zitten in personeelsaanbod. Dit wordt een-op-een gekoppeld met de brancheorganisaties in de uitzendbranche, die dit weer aanbieden aan hun leden.
Klik hier voor de website van de werkgeverslijn. Scrol op de website door naar het onderwerp Coronavirus. Er wordt nog gewerkt aan een verbeterde vindbaarheid van deze vragen en antwoorden.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws