Rekenmodel HAS-student ingezet voor precisie teelt

Rekenmodel HAS-student ingezet voor precisie teelt

Bij precisie fruitteelt worden nieuwe technieken ingezet om de productiviteit, efficiëntie en duurzaamheid van fruitteeltbedrijven te verbeteren. De implementatie van precisie fruitteelt vereist aanzienlijke investeringen in technologie. Fruittelers hebben behoeften aan feiten en cijfers over economische opbrengsten en terugverdientijden. Luuk Tijssen, een student aan de HAS in Den Bosch èn zoon van een fruitteler in Altforst, ontwikkelde een rekenmodel om de financiële voordelen van precisie fruitteelt op bedrijfsniveau in kaart te brengen. Zo kan voor elke fruitteler worden berekend hoe interessant investeren is.

Precisie fruitteelt omvat een scala aan geavanceerde technieken, waaronder het gebruik van drones, GPS- en camera technieken, om nauwkeurige gegevens te verzamelen over boomgaarden. Munckhof Fruit Tech Innovators is een voortrekker in het ontwikkelen van deze technologieën voor toepassing in de fruitteelt. Door gebruik te maken van droneopnames en nieuwe technieken voor gegevensverwerking, kunnen zij gedetailleerde informatie verzamelen over parameters zoals bloesemdichtheid-, groeikracht- en het aantal en maat geplukte vruchten op boom niveau. Munckhof integreert deze gegevens uit de boomgaard met haar spuitinstallaties, wortelsnijder en oogstmachines. Dit stelt de fruittelers nog beter in staat om een homogene teelt met een hogere opbrengst en kwaliteit te produceren.

Hogere opbrengsten en besparen op kosten
Gegevens uit de boomgaard kunnen op verschillende manieren worden gebruikt om betere economische resultaten te halen op korte en langere termijn. Drone opnames van bloesemdichtheid kunnen bijvoorbeeld in combinatie met GPS techniek worden omgezet naar digitale taakkaarten voor het aansturen van de precisiespuit en de wortelsnijder. Het automatisch tellen van het aantal geplukte vruchten per boom, levert waardevolle informatie om nog betere teeltplannen te ontwikkelen. Met de informatie kunnen fruittelers voor elke individuele fruitboom, nauwkeurige beslissingen nemen over het spuiten van middelen en het snoeien van wortels. Door deze te vertalen naar automatische taakkaarten voor de spuit en wortelsnijder, kan elke behandeling voor elke boom, exact op de juiste manier worden uitgevoerd. Dit resulteert in een betere opbrengst en kwaliteit, terwijl tegelijkertijd op spuitmiddelen en arbeid wordt bespaard. Bovendien wordt bijvoorbeeld met de precisie bespuiten van de perenknopkever een betere biodiversiteit gehandhaafd en wordt met de juiste bloesemdunning de natuurlijke beurtjaargevoeligheid voor het opvolgende jaar verminderd.

Het rekenmodel van Luuk Tijssen
Luuk Tijssen, student Bedrijfskunde en Agribusiness aan de HAS, heeft een rekenmodel ontwikkeld om de economische voordelen van precisie fruitteelt te kwantificeren. Voor zijn onderzoek, verzamelde hij gegevens van Fruit 4.0 van Wageningen WUR, fruittelers, Rabobank en fruitteeltadviseurs. Hij richtte zich op het vaststellen van de financiële voordelen van precisie fruitteelt op de opbrengsten per hectare, opbrengsten per kilo en besparingen op middelen en arbeid. Het rekenmodel houdt rekening met verschillende parameters, waaronder fruitrassen en grootte van het bedrijf. Hij spitste het rekenmodel toe op de drie belangrijkste technieken voor precisie fruitteelt: spuiten, wortel snijden en automatische oogstregistratie tijdens het plukken. Uit het onderzoek van Luuk blijkt dat investeringen in precisie fruitteelt economisch het meest voordelig is voor rassen die gevoelig zijn voor dunning en/of beurtjaren, zoals Elstar, Kanzi, SPRANK, Gala en Golden Delicious. Een van de geïnterviewde bedrijven heeft bijvoorbeeld 18 hectare appels waarvan de helft van de rassen dunning- en/of fruitgevoelig is, een GPS-toepassing op de spuit en het wortelmes zijn hier binnen een jaar terugverdient. De terugverdientijd voor een M-Connect dataverbinding voor de oogstregistratie is voor deze situatie ongeveer vier jaar.

Toepassing van het rekenmodel door Munckhof in de Praktijk
Munckhof Fruit Tech Innovators is enthousiast over het rekenmodel van Luuk Tijssen. “We weten al veel over precisie fruitteelt in het algemeen. Precisie fruitteelt vergt een investering in tijd en geld. Elk fruitbedrijf is anders. Niet alleen qua omvang maar vooral ook door het verschil en de combinatie in fruitrassen dat wordt gekweekt. Voor Munckhof is het rekenmodel van Luuk Tijssen een uitkomst. Ze gaat het gebruiken om samen met haar klanten de economische voordelen en terugverdientijden van precisie fruitteelttechnieken te berekenen. Door de juiste bedrijfsgegevens in te vullen, krijgen fruittelers inzicht in de potentiële winstgevendheid van investeringen in precisie fruitteelt. Het rekenmodel maakt investeringen in precisie fruitteelt inzichtelijk. Het vergemakkelijkt besluitvorming en minimaliseert risico's. Het stelt fruittelers in staat om hun kapitaal efficiënter te beheren en hun operationele prestaties te optimaliseren.” Bent u geïnteresseerd, dan kunt u contact openemen met Joris Jans van Munckhof voor meer uitleg en toepassing op uw bedrijf.

Bron:

Deel artikel