11% meer sla door Nanobubble-technologie

11% meer sla door Nanobubble-technologie

Het Proefstation voor de Groenteteelt in België startte in mei 2023 een onderzoek naar de effectiviteit van Moleaer nanobubble-technologie in het tegengaan van Phytophthora cryptogea, een beruchte ziekteverwekker die wortelgezondheid en -ontwikkeling beïnvloedt, in op water geteelde sla van de variëteit Fairly. Het onderzoek richtte zich op de vergelijking van Moleaer nanobubble-behandeling, met zuurstofniveaus van 20 ppm, tegenover alternatieve behandelingen en een controlegroep zonder behandeling.

Anaerobische pathogenen zoals Phytophthora en Pythium hebben grote invloed op wortelontwikkeling, en dus ook op gewasgroei en opbrengst. Water met voldoende zuurstof is dus een cruciale factor voor telers, vooral in teelt op water. Temperatuur speelt een belangrijke rol in de verspreiding van deze pathogenen, waarbij de optimale groei wordt gezien tussen 25 en 30 graden Celsius voor zowel Pythium als Phytophthora. Het wordt daarom dus nog belangrijker voor telers om de waterkwaliteit hoog te houden bij stijgende temperaturen, om de verspreiding van deze pathogenen tegen te gaan.

Een proef werd uitgevoerd om het effect van met nanobubbles verrijkt water te vergelijken met een behandeling op basis van saponine (een plantaardige stof met mogelijk antibacteriële eigenschappen) en een controlegroep zonder behandeling. De planten werden op kunstmatige wijze enigszins geïnfecteerd met Phytophthora, en er werden extra stressfactoren geïntroduceerd door schermen te verwijderen en de temperatuur hoog te houden (25 ºC). Hogere temperaturen zijn direct gerelateerd aan de ontwikkeling en verspreiding van pathogenen, dus het doel was om de impact van de behandelingen te meten op het tegengaan of verminderen van de infectie op hoge temperaturen en onder stressvolle omstandigheden.

De wortels aan de planten in de sectie behandeld met water dat met nanobubbles werd behandeld, waren zichtbaar gezonder vergeleken met zowel de controlegroep als de behandeling met saponinen zowel aan het begin als aan het eind van de goot.

Er waren ook significante verschillen in opbrengst, in het voordeel van de Moleaer nanobubble-behandeling. De behandeling met Moleaer liet een toename in gewicht van 43 g (11%) zien in vergelijking met de controlegroep, en een aanzienlijke toename van 110 g (35%) vergeleken met de saponine-behandeling. In de behandeling met nanobubbles was het gemiddelde gewicht aan het eind van de goot hetzelfde als aan het begin, wat wijst op consistente groei in het volledige teeltsysteem. Dit in contrast met de andere behandelingen, waar een kleine afname in gemiddeld gewicht werd gezien voor planten aan het eind van de goot.

“De studie bij het Proefstation laat de opmerkelijke effectiviteit zien van Moleaer nanobubble-technologie in het bevorderen van wortelgezondheid, toename van kropgewicht en zorgen voor consistente groei in op water geteelde sla van de variëteit Fairly. Deze bevindingen suggereren dat Moleaer-technologie kan dienen als innovatieve en betrouwbare oplossing voor het tegengaan van Phytophthora cryptogea en het bevorderen van de algehele gewasgezondheid in teeltsystemen op water,” zegt Tinne Dockx, onderzoeker bij het Proefstation.

Een eerdere proef die werd uitgevoerd door het Proefstation in sla concludeerde ook dat Moleaer nanobubbles de meest efficiënte methode was om zuurstof in het water te brengen, wat bijdroeg aan wortelontwikkeling en -gezondheid in twee verschillende variëteiten. Een commerciële studie in Nederland bij een aardbeienteler liet een zeer significante afname in Phytophthora en Pythium zien, nadat het irrigatiewater met Moleaer nanobubbles werd verrijkt, evenals een toename in opbrengst van 11%. Onderzoekers van Delphy en NovaCropControl meldden ook een afname van pathogenen op andere gewassen door gebruik van Moleaer’s nanobubble-technologie. Beide onderzoeken lieten ook betere wortelontwikkeling en hogere opbrengsten zien.

Naast de bijdrage aan het elimineren van pathogenen zonder gebruik van chemicaliën door verbeterde, efficiënte oxygenatie in zowel water als wortelzone, stellen de unieke eigenschappen van Moleaer nanobubbles, zoals hun hard omhulsel en elektrisch geladen oppervlak, ze ook in staat irrigatieleidingen schoon te schuren, zodat biofilm effectief wordt verwijderd zonder dat chemicaliën nodig zijn. Deze combinatie van voordelen verbetert de omstandigheden in de wortelzone voor ondersteuning van betere en gezondere wortelontwikkeling, en maakt lagere inputkosten en efficiëntere en duurzamere bedrijfsvoering mogelijk.

Bron:

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Hortibiz Newsradio
Luister mee!

Hortibiz Newsradio

24/7 nieuws en informatie

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v