Maximaliseer opbrengst gewas met nanobubbles

Maximaliseer opbrengst gewas met nanobubbles

De gevolgen van klimaatverandering worden steeds zichtbaarder. Land- en tuinbouw kampen met langere periodes met droogte, hogere temperaturen, en in sommige gevallen beperkingen op watergebruik. Dit is niet alleen van invloed op gewassen, maar ook op waterkwaliteit en bodemstructuur, waardoor het voor telers een extra groot probleem wordt.

Wanneer de watertemperatuur stijgt in het reservoir of in de irrigatietanks, vermindert het zuurstofniveau – noodzakelijk voor ontwikkeling van wortels – in het water, wat invloed heeft op plantontwikkeling, groeikracht en gewasopbrengst. Minder zuurstof in het irrigatiewater en in de wortelzone bevordert de groei van pathogenen die het goed doen onder anaerobe omstandigheden, zoals Pythium en Phytophthora, die ziektes veroorzaken en plantontwikkeling negatief beïnvloeden.

Tot slot bevorderen hogere temperaturen van het water in irrigatiereservoirs de groei van algen, waardoor druppelaars verstopt raken en organisch materiaal of biofilm zich ophoopt in de irrigatielijnen, wat weer de groei van schimmels en bacteriën als Pythium en Phytophthora bevordert. Lange periodes met droogte en hoge temperaturen hebben ook invloed op de structuur van de bodem, vooral in bodems met een hoger percentage klei, wat leidt tot verdichting en verminderen van poriën, waardoor water moeilijker kan doordringen in de bodem om de wortelzone te bereiken. Haarwortels en worteluiteinden groeien minder in verdichte bodems, wat de opname van water en nutriënten belemmert.

Traditionele methoden om irrigatie-efficiëntie te verbeteren, schieten tekort
Verschillende methoden worden van oudsher gebruikt om deze problemen aan te pakken, zoals beluchting van irrigatiewater voor meer zuurstof, gebruik van chemicaliën om algen en pathogenen te beheersen, gebruik van bevochtigingsmiddelen of fysieke manieren om de effecten van verdichting te bestrijden – geen van die methoden is bijzonder efficiënt, kosteneffectief of duurzaam. Bewezen is dat Moleaer’s nanobubble-technologie, waarbij miljarden zuurstofbubbels van nanoformaat (2500 keer kleiner dan een korrel zout) in irrigatiewater worden geïnjecteerd, de niveaus van opgeloste zuurstof efficiënter en stabieler verhogen dan enige andere methode. Nanobubbles hebben ook unieke eigenschappen die extra voordelen bieden.

De meeste telers weten dat meer opgeloste zuurstof leidt tot optimaal zuurstofgebruik door planten en nuttige microben in de rhizosfeer, wat gezonde wortelontwikkeling bevordert en gewassen weerbaar maakt tegen stressfactoren als droogte en hitte. Oververzadiging met zuurstof door nanobubble-technologie helpt ook algen verminderen en onderdrukt pathogenen in irrigatietanks en reservoirs. Onafhankelijke onderzoekers en universiteiten hebben aangetoond dat opgeloste zuurstof geproduceerd door Moleaer nanobubble-technologie, efficiënter en stabieler is dan enige andere vorm van oxygenatie, zodat telers optimale en stabielere concentraties opgeloste zuurstof kunnen behalen in hun irrigatiewater, consistent vanaf het behandelpunt helemaal tot de laatste druppelaar en plant.

Elektrochemisch geladen nanobubbles bieden ook diverse extra voordelen door hun afmetingen en eigenschappen. Vanwege het neutrale drijfvermogen blijven nanobubbles weken in het water zweven – dit in tegenstelling tot microbubbels en grotere bubbels, waardoor de eigenschappen van water worden veranderd door de oppervlaktespanning te verminderen en betere indringing in de bodem te faciliteren. Nanobubbles zijn ook bewezen effectief in het verminderen van bodemverdichting door extra bodemflocculatie, het proces waarbij kleideeltjes samenklonteren om meer porieruimte in het bodemprofiel te creëren. Hun negatieve lading en harde oppervlak helpt biofilm van irrigatielijnen af te schrapen, waardoor verstoppingen verminderen en distributie uniformer wordt.

Betere waterkwaliteit, verbeterde infiltratie en meer porieruimte in de bodem ondersteunen de ontwikkeling van sterkere, gezondere wortelstelsels, wat leidt tot sterkere planten die weerbaarder zijn tegen stressfactoren, met een consequente toename in productie en vruchtkwaliteit. Dit draagt allemaal bij aan efficiënter watergebruik en vermindert in veel gevallen het waterverbruik.
Irrigatie-efficiëntie en meer: Nanobubble-technologie in gewas-specifieke casestudies

Chili AVIUM kersenstudie: 40% waterbesparing
Diverse studies, uitgevoerd op verschillende gewassen en in diverse landen, ondersteunen deze resultaten. De meest recente, uitgevoerd in Chili door AVIUM, een internationaal toonaangevend onderzoeksinstituut in de kersenteelt, vergelijkt een met Moleaer nanobubbles behandeld vak met een controlegroep. De onderzoekers concludeerden dat met nanobubbles verrijkt irrigatiewater leidde tot meer dan 40% besparing in waterverbruik, evenals verbetering in de gelijkmatige distributie van irrigatiewater en een significante reductie van sedimenten in het water. Wat vooral opviel was dat ook de parameters van vegetatieve ontwikkeling, productiviteit en vruchtkwaliteit behouden bleven. De onderzoekers concludeerden dat hoewel gewassen in de controlegroep waarschijnlijk te veel water kregen in deze proef, de waterbesparing bij optimale irrigatie nog steeds 20-25% zou zijn.

GAMA avocadostudie: 15% uniformere distributie van irrigatiewater
In een andere proef, uitgevoerd in Chili door GAMA, een onderzoeksinstituut gespecialiseerd in landbouw en milieu, werden avocado’s die met nanobubbles verrijkt water kregen, meer dan 2 jaar bestudeerd. Er werd een aanzienlijke reductie in bodemverdichting gezien in het behandelde gedeelte vergeleken met de controlegroep. Verminderde verdichting en oppervlaktespanning van het water door nanobubbles resulteerde in hogere waterinfiltratie en meer porieruimte in de bodem in de gedeeltes die waren behandeld met Moleaer’s nanobubble-technologie. Opvallende verbeteringen werden waargenomen in plant- en vruchtontwikkeling, met:
•    Betere wortelontwikkeling
•    Betere groei van nieuwe scheuten
•    Toename in grootte en kwaliteit van vruchten
•    Snellere rijpingssnelheid

Betere uniformiteit van irrigatiedistributie werd ook behaald met een verschil van meer dan 15%, waarbij de Coëfficiënt van Uniformiteit (CU) meer dan 90% was.

Maricopa Orchards notenproef: Betere indringing in de bodem
Maricopa Orchards in Californië had te kampen met diverse uitdagingen: droogte, kleigrond en een hoog zoutgehalte. Er werd een proef uitgevoerd met Moleaer’s nanobubble-technologie voor uitloging van zouten onder de wortelzone. Vergeleken met niet-behandeld irrigatiewater behaalde Maricopa een verbetering van indringing in de bodem door met nanobubbles verrijkt irrigatiewater met 20 inch oftewel 51 cm. Het verbeterde niet alleen de indringing, ze zagen ook een afname van zouten in de wortelzone. Nanobubbles droegen bij aan verplaatsing van de zouten tot ver voorbij de wortelzone, tot een diepte van 46 inch oftewel 116 cm. Dankzij deze voordelen kon Maricopa gewasgezondheid en opbrengsten verbeteren.

Veel andere studies hebben hogere productiviteit, betere vruchtkwaliteit, betere wortelontwikkeling en een reductie van pathogenen aangetoond, alsmede andere voordelen, wanneer gewassen irrigatiewater krijgen dat met zuurstof-nanobubbles is verrijkt. VM Agro, een blauwebessenteler in Mexico, zag ook een vermindering in waterverbruik, evenals een zichtbare afname in algen in het reservoir, minder verstopping van de druppelaars, betere irrigatie-uniformiteit en andere voordelen bij het behandelen van water met Moleaer nanobubbles. Spais Fiori, een van de grootste bloemenkwekers in Italië, zag verbeterde bodemstructuur, wortelontwikkeling en krachtigere planten na behandeling van het water met Moleaer zuurstof-nanobubbles.

Irrigatie-efficiëntie verbeteren voor meer telers wereldwijd
Moleaer is leider en pionier in nanobubble-technologie op industriële schaal met 10 patenten en meer dan 2400 installaties in 55 landen. Moleaer werkt samen met universiteiten en onderzoekscentra in de VS, Latijns-Amerika en Europa – inclusief Spanje, die de efficiëntie en voordelen van deze technologie hebben aangetoond, niet alleen in land- en tuinbouw, maar ook in andere sectoren waar water een sleutelrol speelt, zoals aquacultuur, afvalwaterbehandeling en oppervlaktewaterbehandeling. Moleaer heeft ook een eigen onderzoeks- en ontwikkelingsteam en een eigen laboratorium om eigenschappen en gedrag van nanobubbles optimaal te begrijpen, wat het bedrijf een echte kennisleider maakt in het veld.

 

Bron:

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Hortibiz Newsradio
Luister mee!

Hortibiz Newsradio

24/7 nieuws en informatie

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v